Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

“Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.”

Pāvila 2. vēstule Korintiešiem 9:7Mīļie draugi, uzņēmēji un visi, kas dzīvo mūsu baznīcas apkaimē!

Ādažu draudze jau kopš atmodas gadiem mājo savā vēsturiskajā dievnamā, kuru tā pēc padomju laika postījumiem saņēma avārijas stāvoklī. Ādažu baznīca ir Latvijas nozīmes arhitektūras piemineklis un ir nozīmīga vērtība visai valstij.
Draudze aicina arī Jūs dot savu ieguldījumu dievnama atjaunošanas, uzturēšanā un uzlabošanā, bet galvenais draudzes kalpošanā novada cilvēkiem!

Garīgā dzīve - tās ir rūpes par pašu būtiskāko - dzīves jēga un mūžīgās vērtības.
Tā ir dzīve kopā ar Jēzu, svētība ikdienā un cerība mūžībā.
Ziedošana arī ir ticības rādītājs, jo finanšu izlietojums rāda kādas vērtības atbalstām.
Ziedojot mēs slavējam Dievu.
Ziedojot mēs pateicamies Viņam.
Ziedojot piedalāmies Dieva misijā, atbalstām citus, pat ja paši ar to nenodarbojamies ikdienā. Ziedojot Dievam, mēs kliedējam tumsu un neizšķiežam savus līdzekļus grēkam.
Dievam veltītais laiks un nauda ir ar mūžības vērtību, ko neviens nenožēlos arī tad, kad šī pasaule paies


Ziedot Jūs varat svētdienās vai trešdienās - Dievkalpojumu vai jebkuru dievnama apmeklējumu laikā vai arī ar pārskaitījumu draudzes kontā:

Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze
Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164
Reģ. Nr. 90000345040
EUR: LV39UNLA0002000701636

Veicot gadskārtējo draudzes piederības ziedojumu izmantojot bankas pārskaitījumu lūdzam norādīt maksātāja vārdu un uzvārdu, kā arī par kuru gadu maksājums tiek veikts.

Draudzes locekļa gadskārtējais ieteicamais ziedojums šobrīd (no 2020.gada) ir noteikts:
25,- EUR strādājošiem un
7,- EUR pensionāriem, studentiem un skolēniem.

Esam pateicīgi par katru regulāru, kaut nelielu atbalstu.
Lai draudze varētu pilnvērtīgi nodrošināt kalpošanu, vislābak būtu šai kalpošanai veltīt vismaz vienu “tēju” vai “kafiju” nedēļā, tas ir, vismaz 10-20 EUR mēnesī.

 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem
Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar 
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694
 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
ALFA KURSS
un iesvētes mācības
Ādažu draudzē

***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīcā noteik klātienes dievkalpojumi.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu:

katru svētdienu plkst. 11:00

katru trešdienu plkst. 19:00

Ģimeņu dievkalpojums:

katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11:00

Lūgšanu vakars:

pirmdienās plkst. 19:00

Mācītāja pieņemšanas laiks:

trešdienās 17:00 - 18:50

Bībeles stundas:

tiešsaistē ceturtdienās 19:00 - 21:00 (pieteikties pie māc. Jāņa Kopštāla)

Sievu un vīru vakari:

Pirmdienās 19:00 - 21:00 (“Laivu mājā”, Carnikavā, Stacijas ielā 21)

Diakonijas pieņemšana:

katra mēneša otrā otrdiena 18:00 - 20:00 draudzes mājā “Tīrkalni”

*

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »