Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Interjers
Vēsture
Kapi
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

 

DRAUDZE

‌Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ādažu draudzē jeb Baltezera baznīcā ir teju 700 draudzes locekļu.


Kopš 2015.gada baznīcas mācītājs ir Ivars Jēkabsons un no 2021. gada  arī Jānis Kopštāls.
Draudzes priekšnieks jeb pārvaldes komisijas vadītājs kopš 2020. gada ir Artūrs Veispāls.


‌SVĒTDIENAS SKOLA

Baznīcā katru svētdienu no oktobra līdz maijam dievkalpojumu laikā tiek vadītas arī Svētdienas skolas nodarbības mazākajiem, kā arī katru pavasri mazākajiem tik organizēta pavasara ekskursija. Svētdienas skolas vadītāja ir Inga Sondore.

‌DIAKONIJA

Liela nozīme baznīcā tiek pieškirta arī Diakonijas darbībai. Ar draudzes atbalstu ik gadu ar nepieciešamo tiek nodrošinātas vairākas draudzes un tuvākās apkārtnes ģimenes. Patīkami, ka nu jau par tradīciju kļuvusi labdarības akcija maznodrošināto ģimeņu atbalstam. Draudzes locekļi gādā gan skolas piedrumus bērniem, gan ilgāk uzglabājamus pārtikas produktus, gan apģērbu tiem, kuriem tas nepieciešams.

‌MŪZIKA

Baltezera baznīcā muzikālo dzīvi vada draudzes mūziķe, ērģelnieces Daces Akmentiņa. Draudzē diriģentes Evas Pērkones vadībā darbojas arī koris "Zari", kas draudzes locekļus priecē katru svētdienu dievkalpojuma laikā. Svētku reizēs tiek gatavota īpaša programma un repertuārs.

‌IKGADĒJIE PASĀKUMI

‌Baltezera baznīcā draudzes locekļi sanāk ne tikai uz dievkalpojumiem un lūgšanām, bet dodas arī kopīgās izklaidēs. Ik kadu tiek organizētas vairākas aktivitātes, kurās var piedalīties ikviens interesents: rudenī un pavasarī dievnama un tā apkārtnes sakopšanas talkas, Senioru pasākums pavasarī, vasaras velo un laivu braucieni,  draudzes nometne, kā arī svinēts viens no zīmīgākajiem notikumiem - Draudzes diena ar īpaši sagatavotu un pārdomātu programmu visu vecumu dalībniekiem.


 

DIEVKALPOJUMI
Svētdienās plkst. 11:00
Trešdienās plkst. 19:00

Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivars Jēkabsons -  
Tālr. -
29482497

Jānis Kopštāls - 
Tālr. -
29559694

AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***

ALFA KURSS un iesvētes mācības Ādažu draudzē
***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***


*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ādažu draudze
Baltezera baznīca,
Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636

***
 
***
Man nozīmīgākās aktivitātes draudzē
 Dievkalpojumi - svētdien
 Dievkalpojumi - trešdien
 Vakara lūgšanas - pirmdien
 Bībeles stundas - pirmdien
 Koris - otrdien
 Svētdienas skola - svētdien
 Koncerti
 Palīdzības darbs - diakonija
 Talkas
 Cits
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »