Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Interjers
Vēsture
Kapi
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

 

DRAUDZE

‌Ādažu evaņģēliski luteriskajā draudzē jeb Baltezera baznīcā ir teju 700 draudzes locekļu.


Kopš 2015.gada 11.oktobra baznīcas mācītājs ir Ivars Jēkabsons, palīgmācītājs ir Jānis Kopštāls.
Draudzes priekšnieks jeb pārvaldes komisijas vadītājs kopš 2020. gada ir Artūrs Veispāls.


‌SVĒTDIENAS SKOLA

Baznīcā katru svētdienu no oktobra līdz maijam dievkalpojumu laikā tiek vadītas arī Svētdienas skolas nodarbības mazākajiem, kā arī katru pavasri mazākajiem tik organizēta pavasara ekskursija. Svētdienas skolas vadītāja ir Inga Sondore.

‌DIAKONIJA

Liela nozīme baznīcā tiek pieškirta arī Diakonijas darbībai. Ar draudzes atbalstu ik gadu ar nepieciešamo tiek nodrošinātas vairākas draudzes un tuvākās apkārtnes ģimenes. Patīkami, ka nu jau par tradīciju kļuvusi labdarības akcija maznodrošināto ģimeņu atbalstam. Draudzes locekļi gādā gan skolas piedrumus bērniem, gan ilgāk uzglabājamus pārtikas produktus, gan apģērbu tiem, kuriem tas nepieciešams.

‌MŪZIKA

Baltezera baznīcā muzikālo dzīvi vada draudzes mūziķe, ērģelnieces Daces Akmentiņa. Draudzē diriģentes Evas Pērkones vadībā darbojas arī koris "Zari", kas draudzes locekļus priecē katru svētdienu dievkalpojuma laikā. Svētku reizēs tiek gatavota īpaša programma un repertuārs.

‌IKGADĒJIE PASĀKUMI

‌Baltezera baznīcā draudzes locekļi sanāk ne tikai uz dievkalpojumiem un lūgšanām, bet dodas arī kopīgās izklaidēs. Ik kadu tiek organizētas vairākas aktivitātes, kurās var piedalīties ikviens interesents: rudenī un pavasarī dievnama un tā apkārtnes sakopšanas talkas, Senioru pasākums pavasarī, vasaras velo un laivu braucieni,  draudzes nometne, kā arī svinēts viens no zīmīgākajiem notikumiem - Draudzes diena ar īpaši sagatavotu un pārdomātu programmu visu vecumu dalībniekiem.


 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju
Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar draudzes palīgmācītāju
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694
 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
ALFA KURSS
un iesvētes mācības
Ādažu draudzē

***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīcā noteik klātienes dievkalpojumi.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu:

katru svētdienu plkst. 11:00

katru trešdienu plkst. 19:00

Ģimeņu dievkalpojums:

katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11:00

Lūgšanu vakars:

pirmdienās plkst. 19:00

Mācītāja pieņemšanas laiks:

trešdienās 17:00 - 18:50

Bībeles stundas:

tiešsaistē ceturtdienās 19:00 - 21:00 (pieteikties pie māc. Jāņa Kopštāla)

Sievu un vīru vakari:

Pirmdienās 19:00 - 21:00 (“Laivu mājā”, Carnikavā, Stacijas ielā 21)

Diakonijas pieņemšana:

katra mēneša otrā otrdiena 18:00 - 20:00 draudzes mājā “Tīrkalni”

*

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »