Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Kristība
Vismaz vienam no kristāmā bērna vecākiem (jeb cilvēkiem, kas reāli audzina šo bērnu) ir jābūt kristītam un iesvētītam kādā no Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas draudzēm. Krustvecākiem (ja tādus pieaicina) ir jābūt kristītiem un iesvētītiem. Par krustvecākiem var pieaicināt arī citu tradicionālo Latvijas konfesiju draudžu locekļus. (sk. rakstu par Kristību sadaļā "Sprediķi un raksti")

Grēksūdze
Ikvienam ir pieejama privāta grēksūdze, iepriekš ar mācītāju vienojoties par laiku. 

Iesvēte
Iesvētes kandidātam jāapmeklē iesvētes mācības kurss (tuvāka informācija pie mācītāja), pēc kura kandidāts ir gatavs apliecināt savu ticību draudzes un cilvēku priekšā un kļūt par draudze locekli. Ja pieaudzis cilvēks vēlas kristīties, tad pabeidzot ticības mācību, viņš tiek arī iesvētīts un kļūst par draudzes locekli.

Laulība
Līgavai un līgavainim jābūt kristītiem un iesvētītiem Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas locekļiem.  Laulība var tikt noslēgta arī tad, ja viens no laulājamiem ir kādas citas tradicionālas kristīgās konfesijas draudzes loceklis. Tādā gadījumā jāuzrāda attiecīgās draudzes piederības zīme.
Piesakot laulību, tas jādara laicīgi un jāievēro Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.


Vairāk informācijas par laulībām skatīt šeit: Biežāk jautātais

Svētais Vakarēdiens
Svēto Vakarēdienu draudzes dievkalpojumos var saņemt ikviens Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcā iesvētīts draudzes loceklis.

Draudzes locekļu slimības vai nespēka gadījumā draudzes mācītājs ir gatavs pasniegt Svēto Vakarēdienu slimnīcā vai mājās, kā arī citos gadījumos apmeklēt draudzes locekļus, kā arī svaidīt ar svētīto elļu.

Kristīgā izvadīšana
Tuvinieki aicināti laicīgi (vēlams pirms izvadīšanas biroja apmeklējuma) griezties pie mācītāja.
 
Dzīvesvietas iesvētīšana
iespējama iepriekš vienojoties ar mācītāju
 

DIEVKALPOJUMI
Svētdienās plkst. 11:00
Trešdienās plkst. 19:00

Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivars Jēkabsons -  
Tālr. -
29482497

Jānis Kopštāls - 
Tālr. -
29559694

AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***

ALFA KURSS un iesvētes mācības Ādažu draudzē
***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***


*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ādažu draudze
Baltezera baznīca,
Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636

***
 
***
Man nozīmīgākās aktivitātes draudzē
• Dievkalpojumi - svētdien
• Dievkalpojumi - trešdien
• Vakara lūgšanas - pirmdien
• Bībeles stundas - pirmdien
• Koris - otrdien
• Svētdienas skola - svētdien
• Koncerti
• Palīdzības darbs - diakonija
• Talkas
• Cits
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »