Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

Ādažu ev.lut. draudze
Baltezera baznīca 
Baznīcas iela 1,
Baltezers,
Ādažu novads 
LV 2164 
info@baltezerabaznica.lv
www.twitter.com/BaltezerBaznica

https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica

Draudzes mācītājs: IVARS JĒKABSONS
‌Mob.tel.: +371 29482497 
‌E-pasts: macitajs.ivars@baltezerabaznica.lv

Draudzes palīgmācītājs: JĀNIS KOPŠTĀLS

Mob.tel.: +371 29559694
E-pasts: macitajs.janis@baltezerabaznica.lv

ARTŪRS VEISPĀLS - Draudzes pārvaldes komisijas vadītājs
un draudzes īpašumu un juridiskā nozares vadītājs:

‍Mob.tel. 29218189, e-pasts: prieksnieks@baltezerabaznica.lv

ARMANDS MEDNIS - Draudzes pārvaldes komisijas mantzinis
un saimniecības nozares vadītājs

‍Mob.tel. 29145761,  e-pasts:

MARTA ROMANOVA JĒKABSONE - Komunikācijas nozares vadītāja
Mob.tel. 26475178, e-pasts:marta.rova@gmail.com

DACE VEISPĀLE - lietvedības nozare
Mob.tel. 28398000, e-pasts: lietvediba@baltezerabaznica.lv

ZANDA RUTKOVSKA - Draudzes pārvaldes komisijas locekle
un diakonijas grupas vadītāja 
‍Mob.tel. 29151469, e-pasts: zandarutkovska@inbox.lv

 INGA SONDORE - Draudzes pārvaldes komisijas locekle
un svētdienas skolas vadītaja
Mob.tel. 29248905, e-pasts: svetdienasskola@baltezerabaznica.lv 

 DACE AKMENTIŅA - Draudzes pārvaldes komisijas locekle
un draudzes muzikālās nozares vadītāja
‍Mob.tel. 29670447, e-pasts: dakmentina@inbox.lv

INESE LAUBENBAHA - Draudzes pārvaldes komisijas locekle
un dievkalpojumu un altāra kalpošanas nozares vadītājs

Mob.tel. 29192611, e-pasts: inese.laubenbaha@gmail.com

ARTIS VIRSIS - Draudzes pārvaldes komisijas loceklis
un saimniecības nozare
‍Mob.tel. 29468238, e-pasts: avkamini@inbox.lv 

 ‍ALEKSANDRS HUDOBKINS - Draudzes pārvaldes komisijas loceklis
un saimniecības nozare

‍Mob.tel. 22335730,  e-pasts: aleksandrs.hudobkins@gmail.com

ARNIS SĪPOLS - Draudzes pārvaldes komisijas loceklis
Mob.tel. 29252909, e-pasts: arnis.sipols@pgm.lv

GATIS PŪCĪTIS - Draudzes pārvaldes komisijas loceklis
Mob.tel. 29234323, e-pasts: pucitis@inbox.lv

OSKARS STANKĒVIČS - Draudzes pārvaldes komisijas loceklis
Mob.tel. 25544855, e-pasts: stanosic@gmail.com

RUTA KAUPE - Draudzes pārvaldes komisijas locekle
Mob.tel. 29412855, e-pasts: ruta.kaupe@inbox.lv

________________________________________________________

Revidents:

ĒVALDS DAUDZE
Mob.tel. 29227982, e-pasts: jbrugis@inbox.lv

________________________________________________________

Iepazīties ar draudzes pārvaldes komisijas sastāvu var arī šeit: https://ej.uz/parvaldes-komisija

Jūsu vārds:
Jūsu e-pasts:
Ziņas temats:
Ziņas teksts:
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju
Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar draudzes palīgmācītāju
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694
 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīca atvērta individuāliem apmeklējumiem un lūgšanām (ievērojot noteikto distancēšanos)
- svētdienās
no 10.00 līdz 12.30

- trešdienās
no 18.00 līdz 20.00

Šajos laikos mācītājs būs pieejams grēksūdzēm un sarunām.
Ja ir nepieciešama individuāla tikšanās, rakstiet vai zvaniet!

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM,JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca,
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
• Jā
• Nē
• Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »