Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
ALFA KURSS ik gadu - ziemā un rudenī

Jaunais iesvētes mācības kurss 2023 pavasarī
- pirmā nodarbība notiks

2023. gada 26. janvārī 19:00 Baltezera baznīcā
Baznīcas iela 1, Ādažu novads

Tiem, kuri vēlēsies, pēc ALFA kursa noslēguma
un konfesionālajām lekcijām
būs iespēja tikt kristītiem un iesvētītiem.


Pieteikšanās ALFA kursam elektroniski
līdz 2023. gada 26. janvārim:
https://ej.uz/iesvete_Adazi_2023


Ādažu draudzes ALFA kursa komandas vārdā
māc. Jānis Kopštāls
+371 29 559 694
macitajs.janis@adazudraudze.lvMiers ar Jums!

Šis iesvētes/ALFA kurss būs īpašs. Un ne jau tādēļ, ka mēs esam atklājuši, ko jaunu vai nezināmu par Dievu, vai beidzot esam sapratuši, kā tad pareizi mācīt un runāt par ticību. Laiks, kurā mēs dzīvojam ir īpašs. Tas liek ar savādāku skatienu paskatīties uz lidmašīnas atstāto sliedi debesīs, tas liek savādāk ieklausīties ostas dunoņā, kas reizēm pārtrauc nakts klusumu, tas liek uzmanīgāk ieskatīties guļošā bērna sejā.

Kas es esmu? Kāpēc es dzīvoju? Kam un kāpēc es ticu?

Šie ir lielie dzīves jautājumi, kuri kopš pagājušās ceturtdienas ir kļuvuši daudz aktuālāki, un uz tiem mēs kopīgi meklēsim atbildes Ādažu draudzes organizētajā iesvētes/ALFA kursā.

Vai šis ir īstais laiks to darīt?

Jā, jo “Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks, redzi, tagad ir pestīšanas diena.” 2Kor 6:2

Tiekamies
Baltezera baznīcā, ja Dievs to ļaus.

Cerībā, mācītāji Jānis un Ivars

Papildus informācija pie mācītāja Jāņa Kopštāla, mob. 29559694, macitajs.janis@adazudraudze.lv


*** 


Ieteicamā iesvētes mācību literatūra -
Iesvētes mācības

 Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas (LELB) Satversmes 22.p. vēstī:
Par draudzes locekli kļūst ar
 iesvētīšanos draudzē.

Līdz ar kristībām, bērnībā vai pieaugušo vecumā, kristāmais klūst par kristieti. Bet ar iesvētībām iepriekš kristītais tiek uzņemts att. draudzē par pilntiesīgu locekli un pielaists pie Svētā Vakarēdiena. Un līdz ar to
draudzē iesvētītie var tikt laulāti, viņu tiesības un pienākumi ir kristīt un kristīgi audzināt savus bērnus, paši var kļūt arī par krustvecākiem, kā arī draudzē ieņemt atbildīgus amatus.

Lai tam sagatavotos ir nepieciešams iesvētes mācību kurss, kura saturs pamatā ir Martina Lutera "Mazais Katehisms" un tā skaidrojumi, kā arī iepazīšanās ar draudzes cilvēkiem, kalpošanām un iesaistīšanās draudzes dzīvē, dievkalpojumos, aktivitātēs.


Pērs Anderss Grunnans

Mācību grāmata kristības un iesvētības kursam. 

Luterisma mantojuma fonds ir izdevis atkārtoto izdevumu Grunnana grāmatai “Mīlestība, žēlastība, patiesība”. Tas jau ir trešais izdevums, kurš norāda uz to, ka Latvijas luterāņu draudzēs, šī grāmata ir bijusi ļoti iecienīta un plaši lietota. Šī ir grāmata, kura izmantojama iesvētes mācības kursā luterāņu draudzēs. Grunnans, balstoties uz Lutera Mazo Katehismu, runā par kristīgās ticības pamatpatiesībām vienkāršā un mūsdienīgā veidā.

 

 

Šajā grāmatā, balstoties uz Bībeli, jautājumu un atbilžu formā ir izklāstīti kristīgās ticības pamatprincipi.

‌Šīs atziņas noderēs ikvienam, kurš vēlas tuvāk iepazīt kristīgās ticības pamatus, dzīvi un ētiku.

 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivars Jēkabsons -  
Tālr. -
29482497

Jānis Kopštāls - 
Tālr. -
29559694

AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***

ALFA KURSS un iesvētes mācības Ādažu draudzē
***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***


*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ādažu draudze
Baltezera baznīca,
Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636

***
 
***
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
• Jā
• Nē
• Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »